Dialogue Session


2021/11/13     
DE13-1 Switching Power Supply: DC/DC converter, Power Factor Correction converter

Paper ID: A0065    Paper Session ID: DE13.1
A DC-Current-Bus-Coupled Multi-Port Power Electronic Transformer and Its Control Strategy
Le Sun, Xiaoqiang Guo, Yong Han, Zhigang Lu, Changchun Hua; Yanshan University, China

Paper ID: A0076    Paper Session ID: DE13.2
Design and Analysis on Coupling Inductor of Four-Phase Interleaved Parallel Buck-Boost Converter
Jin Huang, Subin Lin, Jiangnan Pan, Yun Zhou; Fuzhou University, China

Paper ID: A0077    Paper Session ID: DE13.3
Remedial Fault-Tolerant Operation of a Current-Tripler-Rectifier ZVS Three-Phase Full-Bridge DC/DC Converter
Wei Tian, Lei Wang, Jiawen Yu, Shuhan Liao, Qian Zhou; Hunan University, China

Paper ID: A0097    Paper Session ID: DE13.4
State-of-Charge Balancing and power sharing control method of energy storage system in DC microgrid
Meina Zhou, Wen Wang, Pan Lu, Qiong Liu, Huaze Shi, Zichen Yin; Changsha University of Science & Technology, China

Paper ID: A0123    Paper Session ID: DE13.5
Dynamic Control of Three-Phase Dual-Active-Bridge DC-DC Converters Based on Sliding-Mode-Learning Adaline
Jiahao Sun1, Lin Qiu1, Xing Liu1, Jien Ma1, Youtong Fang1, Haimeng Wu2; 1.Zhejiang University, China, 2.Northumbria University, UK

Paper ID: A0204    Paper Session ID: DE13.6
A Minimum Power Circulating Flow and Optimal Dead-time Control Method for GaN Based DAB Converter with EPS Control
Chengzi Yang, Haoyuan Jin, Huaqing Li, Longyang Yu, Yunqing Pei, Laili Wang; Xi'an Jiaotong University, China

Paper ID: A0205    Paper Session ID: DE13.7
The State-space Design Research of MPPT based on Reinforcement Learning in PV System
Dingyi Lin, Xingshuo Li, Shuye Ding; Nanjing Normal University, China


2021/11/13     
DE13-2 Inverter and control: DC/AC Inverter, Modulation and Control

Paper ID: B0166    Paper Session ID: DE13.8
Dual Current Control Loops for Three-Phase Four-Leg Grid-Connected Inverter using Complex-Vector Form
Ming Yang1, Wu Cao1, Jianfeng Zhao1, Jing Song2, Li Wei2; 1.Southeast University, China, 2.NR Electric Co., Ltd, China

Paper ID: B0185    Paper Session ID: DE13.9
Method for actively suppressing ferromagnetic resonance of distribution network by resistive current
Pan Lu, Wen Wang, Meina Zhou, Qiong Liu, Huaze Shi; Changsha University of Science & Technology, China

Paper ID: B0237    Paper Session ID: DE13.10
A Space Vector Modulation Algorithm for Suppressing Common Mode Voltage of Six-Phase Open-winding Motor Powered by a Single Source
Yanheng Zhang1,2, Tao Fan1,2, Xuhui Wen1,2; 1.University of Chinese Academy of Sciences, China, 2.Institute of Electrical Engineering of the Chinese Academy of Sciences, China

Paper ID: B0354    Paper Session ID: DE13.11
General Coordinated Active Thermal Control for Parallel-Connected Inverters with Switching Frequency Control
Pengfei Tan, Tao Xu, Feng Gao; Shandong University, China

Paper ID: B0470    Paper Session ID: DE13.12
A Weighted Hybrid Modulation Strategy of Single-Phase Full Bridge Inverter for Reducing Common-Mode Interference
Hanchao Lu, Siyu Tong, Gui He, Shanshan Zhao, Yu Chen; Huazhong University of Science and Technology, China


2021/11/13    
DE13-3 Power Devices and applications: Si, SiC, and GaN devices

Paper ID: C0041    Paper Session ID: DE13.13
Research on Over-voltage Distribution of Entire HVDC Converter Valve under Several Over-voltage Conditions
Chongfu Xu1, Xinyu Cui2, Ruixin Xu2, Yichu Li2, Zhi Zheng2, Jiachen Tian2; 1.Xi'an XD Power Systems Co., Ltd., China, 2.Xi'an Jiaotong University, China

Paper ID: C0061    Paper Session ID: DE13.14
A SiC MOSFET Gate Oxide Aging Test System With Gate Voltage Spike Emulation Capability
Zhenye Wang1, Fei Wang1, Chaoyue Shen1, Zhong Ye2; 1.Shanghai University, China, 2.InventChip Technology Co.,Ltd, China

Paper ID: C0132    Paper Session ID: DE13.15
Influence of high temperature reliability test on threshold voltage and on resistance of 1200V SiC MOSFET
Peifei Wu, Guangfu Tang, Fei Yang, Zechen Du, Yujie Du, Junmin Wu; State Key Laboratory of Advanced Power Transmission Technology(Global Energy Interconnection Researcher Institute Co., Ltd.), China

Paper ID: C0199    Paper Session ID: DE13.16
Study on the Influence of Gate Parasitic Inductance on the SiC MOSFET Switching Performance
Shuai Liang, Zhibin Zhao, Peng Sun, Yumeng Cai; State Key Laboratory of Alternate Electrical Power System with Renewable Energy Source/North China Electric Power University, China

Paper ID: C0202    Paper Session ID: DE13.17
Cancellation of Power-Gate Mutual Inductance for Crosstalk Voltage Alleviation in SiC MOSFET Multi-chip Power Modules
Yu Zhou1, Ankang Zhu1, Yuting Jin1, Chengmin Li1, Haoze Luo2, Wuhua Li1, Xianging He1; 1.Zhejiang University, China, 2.ZJU-Hangzhou Global Scientific and Technological Innovation Center/Zhejiang University, China


2021/11/13     
DE13-4 Magnetics, Passive Integration, Magnetics for Wireless and EMI

Paper ID: D0246    Paper Session ID: DE13.18
High frequency analysis and modeling of EMI filter
Jiangnan Pan, Liping Zhang, Jiawei Sun; Fuzhou University, China

Paper ID: D0307    Paper Session ID: DE13.19
Two-dimensional Calculation Model of the Edge Effect and Losses in High-frequency Transformer Foils
Teng Tian, Wei Chen, Subin Lin; Fuzhou University, China

Paper ID: D0349    Paper Session ID: DE13.20
A kind of bydirectional active EMI filter based on double-side sensing network
Yongxing Zhou, Wenjie Chen, Ruitao Yan, Jinlu Liu, Ru Zhang; Xi'an jiaotong university, China

Paper ID: D0417    Paper Session ID: DE13.21
EMI Characteristic Analysis of Plane Transformer Based on LLC Circuit
Xingwang Yu, Subin Lin; Fuzhou University, China


2021/11/13     
DE13-5 Control, Modeling, Simulation, System Stability and Reliability

Paper ID: E0037    Paper Session ID: DE13.22
Simulation and Verification of dual dq plane SVPWM Based Drive Control of Five-phase PMSM
Shujian Cong, Qiang Gao, Pengpeng Feng; Harbin Institue of Technology, China

Paper ID: E0069    Paper Session ID: DE13.23
A Hybrid H-bridge Fault Current Limiter for HVDC Grid Protection
Jianzhong Xu1, Dongyi Wu2, Jun Yan1, Gen Li3, Chengyong Zhao1; 1.North China Electric Power University, China, 2.Tianjin Electric Power Co., Ltd, State Grid Corporation, China, 3.Cardiff University, United Kingdom

Paper ID: E0086    Paper Session ID: DE13.24
Small signal equivalent circuit model of LCLC resonant converter
Hao Zhou, Junfeng Liu; South China University of Technology, China

Paper ID: E0124    Paper Session ID: DE13.25
An On-Site Test Scheme of DC Energy Dissipation Devices Without Additional Equipment
Chi Zhang1, Yanjie Hu2, Ling Zhang3, Xiangping Kong1, Dongliang Nan3, Fei Luo1; 1.State Grid Jiangsu Electric Power Co.,Ltd. Research Institute, China, 2.Xi'an Jiaotong University, China, 3.State Grid Xinjiang Electric Power Co., Ltd., China


2021/11/13    
DE13-6 Conversion Technologies for Renewable Energy and Energy Saving

Paper ID: F0469    Paper Session ID: DE13.26
Thermal Balance Control of Lithium-ion Battery Packs Based on Bi-directional Flyback Converter
Fan Wu1, Xiuqing Yi2, Feng Gao1; 1.Shandong University, China, 2.Shandong University of Tranditional Chinese Medicine, China


2021/11/13    
DE13-7 Power Electronics for Transmission and Distribution

Paper ID: G0026    Paper Session ID: DE13.27
Modeling and Analysis of On-load Tap Changing Transformer with Solid-state Switches
He Liu, Zhiyuan Li, Guofu Li, Qinxiao Dong, Wei Zhou, Hui Yu; China Electric Power Research Institute Co., Ltd., China

Paper ID: G0101    Paper Session ID: DE13.28
The analog polarity observation method based on S3MPR designed for space power sysetem
Luwei Liao, Guojun Wang, Junchao Song, Tong Yang, Qifeng Xu; Shanghai Institute of Space Power Sources, China

Paper ID: G0207    Paper Session ID: DE13.29
SiC-Based High-Frequency Soft-Switching Interleaved Totem-Pole Bridgeless PFC Converter without ZCD Circuits
He Xi1, Liting Li2, Guo Xu2, Mei Su2; 1.CRRC Dalian R&D Co., Ltd., China, 2.Central South University, China

Paper ID: G0219    Paper Session ID: DE13.30
High-ripple Compact Design of MMC for Medium Voltage Distribution
Kangsheng Cui1, Liang Ai2, Jian Shi1, Biao Zhao1, Hong Qi2, Haibo Li1, Xiaoting Ma1, Yuchi Ren2, Fang Cai1; 1.Tsinghua University, China, 2.State Grid Beijing Haidian Power Supply Company, China

Paper ID: G0228    Paper Session ID: DE13.31
Evaluation of the Delay Effect in a Novel Hybrid Real-Time Simulation Platform
Sisi Pan1, Wei Jiang1, Hua Geng2, Jieyun Wang1, Ming Li2; 1.Yangzhou University, China, 2.Tsinghua University, China


2021/11/13   
DE13-8 Power Electronics for Electric Vehicles, Railway, Marine, Airplane etc.

Paper ID: H0432    Paper Session ID: DE13.32
A Data-Driven Method for Online Fault Diagnosis in Single-Phase PWM Rectifier
Kun Zhang, Bin Gou; Southewest Jiaotong University, China

Paper ID: H0442    Paper Session ID: DE13.33
A Time-Domain Optimization Design Methodology for CLLC Resonant Converter
Liangxue Wang, Quanming Luo, Ting Luo; Chongqing University, China

Paper ID: H0452    Paper Session ID: DE13.34
An Interturn Short Circuit Fusion Model of Traction Motors for Fault Diagnosis
Lisong He, Jinsong Kang, Hongzhe Li; Tongji University, China


2021/11/13     
DE13-9 Power Electronics for Wireless Power Transfer

Paper ID: I0337    Paper Session ID: DE13.35
Winding Layout Analysis of Planar Spiral Coils and Its Optimization in WPT System
Qingbin Chen, Jinshuai Wang, Xu Zhang, Feng Fan, Wei Chen; Fuzhou University, China

Paper ID: I0345    Paper Session ID: DE13.36
Coil Arrangement Optimization to Improve Efficiency of Multiple-Relay Wireless Power Transfer System
Ning Wu1, Jing Xiao1, Liqun Yin1, Shaonan Chen1, Xiaorui Wu2; 1.Wireless Power Transmission Joint Laboratory Guangxi Power Grid Co., Ltd, China, 2.Electric Power Research Institute Guangxi Power Grid Co., Ltd., Southern Power Grid Corporation, China


2021/11/13    
DE13-10 Power Electronics for Lighting and Consumer Electronics

Paper ID: J0340    Paper Session ID: DE13.37
Comparative study on S-S and LCC-CLCL Compensated Inductive-Power-Transfer Converter for Driving Multistring LEDs with Current Balance
Zhenwei Huang, Yang Yang, Hai Xu, Zhicong Huang; South China University of Technology, China


2021/11/13    
DE13-11 Power Electronics for Data center and Telecom

Paper ID: K0111    Paper Session ID: DE13.38
A new high efficiency and high power density 48V to 1V converter
Chase Lin, Owen Song, Jimmy Wang; Infineon Semiconductors (Shenzhen) Company Limited, China


2021/11/14    
DE14-1 Switching Power Supply: DC/DC converter, Power Factor Correction converter

Paper ID: A0220    Paper Session ID: DE14.1
Dual-Transformer-Based Phase-Shifted PWM DC-DC Converter with Wide ZVZCS Range
Kang Hong, Guo Xu, Guangfu Ning, Yonglu Liu, Mei Su; Central South University, China

Paper ID: A0315    Paper Session ID: DE14.2
Hysteresis Compensation Input Voltage Sharing Control Strategy Applicated to Improved Phase Shifted Full Bridge ISOP Converter
Zhijie Zhang1, Kefan Liu1, Sen Yang1, Yu Yao2, Fei Li3; 1.CSSC Systems Engineering Research Institute, China, 2.Shandong Vocational College of Industry, China, 3.Zibo power supply company, State Grid Shandong electronic company, China

Paper ID: A0322    Paper Session ID: DE14.3
High Gain Bidirectional DC-DC Converter with Three Boost Converters and Switched Capacitor
Jun Mei, Qiang Gao, Xu Cai; Shanghai Jiao Tong University, China

Paper ID: A0356    Paper Session ID: DE14.4
Constant Switching Frequency Controlled Class E DC-DC Converter with Wide Input Voltage Range
Ying Li1, Xinbo Ruan2; 1.University of Nottingham, United Kingdom, 2.Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China

Paper ID: A0389    Paper Session ID: DE14.5
Design of High Frequency Class E Inverter With Adjustable Output Voltage
Chang Liu, Yueshi Guan, Yuhui Wang, Yijie Wang, Dianguo Xu; Harbin Institute of Technology, China

Paper ID: A0392    Paper Session ID: DE14.6
An Adaptive Charging Strategy of Lithium-ion Battery for Loss Reduction with Thermal Effect Consideration
Yujie Ding1,2, Haimeng Wu1, Zhiwei Gao1, Hailong Zhang3; 1.Northumbria University, United Kingdom, 2.Southeast University , China , 3.Nanjing Normal University, China


2021/11/14    
DE14-2 Inverter and control: DC/AC Inverter, Modulation and Control

Paper ID: B0011    Paper Session ID: DE14.7
Resonance Suppression Method for Grid-connected Inverter Based on Feedforward Loop and Current Loop Impedance Reshaping under Weak Grid
Haining Wang1, Yandong Chen1, Wenhua Wu1, Zili Wang1, Gaoxiang Li2, Zhiwei Xie1; 1.Hunan University, China, 2.Guangxi University, China

Paper ID: B0013    Paper Session ID: DE14.8
Research on Leakage Current Suppression Mechanism and Control Strategy of Single-phase HERIC Inverter
Liang Bin; Shanghai Jiaotong University, China

Paper ID: B0063    Paper Session ID: DE14.9
Circulating Current Injection Method for the Modular Multilevel Converter
Guanlong Jia1, Mingshuo Li1, Xiaotong Su1, Song Tang2, Xiaoming Liu1, Wentao Jiang3; 1.Hebei University of Technology, China, 2.Zhejiang University, China, 3.Tiangong University, China

Paper ID: B0122    Paper Session ID: DE14.10
Research on Space Vector Pulse Width Over-Modulation Strategy Applying to Matrix Converter
Liming Huang, Yihui Xia, Jinghong Zhao, Yuanzheng Ma; Naval University of Engineering, China

Paper ID: B0147    Paper Session ID: DE14.11
Active Arc Suppression Method of Distribution Network Based on Equivalent LCL Filter
Xiong Gao, Wen Wang, Meina Zhou, Xuanbo Wang, Yong Li; Changsha University of Science & Technology, China

Paper ID: B0161    Paper Session ID: DE14.12
Predictive Constant Extinction Angle Control of LCC-HVDC Receiving End Converter
Xuanbo Wang, Wen Wang, Xiong Gao; Changsha University of Science & Technology, China


2021/11/14    
DE14-3 Power Devices and applications: Si, SiC, and GaN devices

Paper ID: C0226    Paper Session ID: DE14.13
The electrical and reliability characteristics of 6500V/25A SiC diode module
Ling Sang, Yang Zhou, Junmin Wu, Xiping Niu, Zechen Du, Hao Shi, Jialin Li, Fei Yang; State Key Laboratory of Advanced Power Transmission Technology(Global Energy Interconnection Researcher Institute Co., Ltd.), China

Paper ID: C0247    Paper Session ID: DE14.14
Low forward voltage of 1.2kV-20A 4H-SiC JBS rectifiers: the impact of thinning process
Rui Liu, Fei Yang, Ling Sang, Xiping Niu, Lixin Tian, Wenting Zhang, Yunlai An, Junmin Wu, Ling Li; State Key Laboratory of Advanced Power Transmission Technology(Global Energy Interconnection Researcher Institute Co., Ltd.), China

Paper ID: C0419    Paper Session ID: DE14.15
Phenomenon of Short-Time Threshold Voltage Shift and Its Application in Junction Temperature Estimation
Xiang Wang1, Haimeng Wu2, Volker Pickert1; 1.Newcastle University, United Kingdom, 2.Northumbria University, United Kingdom

Paper ID: C0446    Paper Session ID: DE14.16
Study on the Explosion-proof Failure of Press-pack Power Moducle Shell
Yang Zhou, Zhongkang Lin, Anqi Dai, Xinling Tang, Junmin Wu; State Key Laboratory of Advanced Power Transmission Technology(Global Energy Interconnection Researcher Institute Co., Ltd.), China


2021/11/14     
DE14-4 Magnetics, Passive Integration, Magnetics for Wireless and EMI

Paper ID: D0043    Paper Session ID: DE14.17
A Novel Application of Spread Spectrum Technique to Reduction Radiated EMI for Shape Memory Alloy Actuators
Fengqiang Bai, Dianguo Xu, Xiangjun Zhang, Hao Liu, Jixiang Gu, Chengyang Lin; Harbin Institute of Technology, China

Paper ID: D0125    Paper Session ID: DE14.18
MMC Modeling and Internal Electromagnetic Interference Mechanism Analysis
Yongtao Liang, Dong Jiang, Wei Sun, Jianan Chen; Huazhong University of Science and Technology, China

Paper ID: D0126    Paper Session ID: DE14.19
A Common-Mode Active EMI filter Design for Modular Multilevel Converters
Jianrui Liu, Dong Jiang, Wei Sun, Yechi Zhang, Jianan Chen; Huazhong University of Science and Technology State Key Laboratory of Advanced Electromagnetic Engineering and Technology, China

Paper ID: D0159    Paper Session ID: DE14.20
EMI Receiver Modeling Based on Two-phase Scanning Mode
Jinzhou Yan, Xuejun Pei, Yi Yu, Kun Zhang, Tianfeng Li; Huazhong University of Science and Technology, China


2021/11/14     
DE14-5 Control, Modeling, Simulation, System Stability and Reliability

Paper ID: E0241    Paper Session ID: DE14.21
The Impact of Synchronous condensers on Small Signal Stability of a Multi-Infeed Power Electronic System Based on Power Grid Strength
Kang Wang1, Chenxi Liu2, Li Li1, Yuhan Zhou2, Qinglei Zhang3, Fangde Chi1; 1.Dispatching Center of State Grid Shaanxi Electric Power Corporation, China, 2.Zhejiang University, China, 3.Electric Power Research Institute of State Grid Shaanxi Electric Power Corporation, China

Paper ID: E0253    Paper Session ID: DE14.22
The Synthetic Inertia Controller for MMC-HVDC Based Offshore Wind Farm Integration
Li Tu, Yuexi Yang, Jie Yang, Tongyue Sun; State Key Laboratory of Advanced Power Transmission Technology(Global Energy Interconnection Researcher Institute Co., Ltd.), China

Paper ID: E0344    Paper Session ID: DE14.23
Modeling and Parameter Identification of Supercapacitor Battery
Huaze Shi, Wen Wang, Qiong Liu, Meina Zhou, Pan Lu, Xiong Gao; Changsha University of Science & Technology, China

Paper ID: E0434    Paper Session ID: DE14.24
Frequency characteristics and stability analysis of ATRU based on impedance mapping method
Beifang Cao1, Xin Chen1, Donghua Wu2, Ming Yan2, Kai Fan2; 1.Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China, 2.Shaanxi Aero Electric Co.,Ltd, China


2021/11/14     
DE14-6 Conversion Technologies for Renewable Energy and Energy Saving

Paper ID: F0277    Paper Session ID: DE14.25
Coordinated Control Strategy of Multiple DC Microgrids Containing Large-scale PV Systems
Jiaxuan Yan, Feng Wang, Haoyu Wang, Jiachen Tian, Fang Zhuo; Xi'an Jiaotong University, China


2021/11/14     
DE14-7 Power Electronics for Transmission and Distribution

Paper ID: G0231    Paper Session ID: DE14.26
A Novel Impulse Voltage Reduction Method for Reliable Grid Connection
Zhenlin Wang1, Qiaoliang Huang1, Song Xu1, Lijuan Wang1, Wei Jiang2, Seiji Hashimoto3; 1.Jiangsu University of science and technology, China, 2.Yangzhou University, China, 3.Gunma University, Japan

Paper ID: G0290    Paper Session ID: DE14.27
Analytical Calculation of Pole-to-Pole Short Circuit Fault Current in MMC-HVDC-Grid
Yufan Liu1, Meiqin Mao1, Liuchen Chang2, Zhuang He1; 1.Hefei University of Technology, China, 2.University of New Brunswick, Canada

Paper ID: G0317    Paper Session ID: DE14.28
Optimal Voltage/Var Control of PV Inverters in Distribution Network Based on Genetic Algorithm
Lizheng Sun, Fang Zhuo, Zebin Yang, Hao Yi, Xiaoqing Yin; State Key Laboratory of Electrical Insulation and Power Equipment/Xi'an Jiaotong University, China

Paper ID: G0467    Paper Session ID: DE14.29
Research on the Suppression Strategies of High-frequency Oscillation for MMC-HVDC
Jichao Tang, Xiong Du, Chengmao Du, Chenghui Tong; State Key Laboratory of Power Transmission Equipment & System Security and New Technology/Chongqing university, China

Paper ID: G0472    Paper Session ID: DE14.30
Bipolar Operation Scheme of Modular Multilevel DC-DC Converter (MMDC) for Resilient MVDC Distribution Systems
Shanshan Zhao1, Shenghui Cui2, Jingxin Hu3, Yu Chen1; 1.Huazhong University of Science and Technology, China, 2.Seoul National University, Korea, 3.RWTH Aachen University, Germany


2021/11/14    
DE14-8 Power Electronics for Electric Vehicles, Railway, Marine, Airplane etc.

Paper ID: H0092    Paper Session ID: DE14.31
Dispersion analysis of dynamic and static characteristic parameters of 1200V SiC MOSFET
Zechen Du1, Ling Sang1, Lixin Tian1, Wenting Zhang1, Peifei Wu1, Yijie Zhang1, Zhibin Zhao2, Fei Yang1; 1.Power Semiconductor Institute State Key Laboratory of Advanced Power Transmission Technology / Global Energy Interconnection Research Institute CO., LTD., China, 2.North China Electric Power University, China

Paper ID: H0201    Paper Session ID: DE14.32
A Reconfiguration Strategy for High-Power Distributed Spacecraft Power System
Haijin Li1, Ming Zhang1, Longlong Zhang2, Liang Ma1, Xiaofeng Zhang1; 1.Beijing Inst. of Spacecraft System Eng. China Academy of Space Technology, China, 2.Shandong Inst. of Space Electronic Tech. China Academy of Space Technology, China

Paper ID: H0282    Paper Session ID: DE14.33
Study on Residual Current Protector for Electric Vehicle Charging Pile
Mingjing He, Yaodong Chen, Wei Chen; Fuzhou University, China

Paper ID: H0381    Paper Session ID: DE14.34
Design of Mega-Watt Level Test bench for 10 kV 333 Hz Machine Drive
Ye Tian1, Han Wu2, Ye Yan1, Chushan Li1, Yuankai Gong1, Huichuang Bao1; 1.Zhejiang University, China, 2.University of Florida, USA


2021/11/14     
DE14-9 Power Electronics for Wireless Power Transfer

Paper ID: I0351    Paper Session ID: DE14.35
A Frequency Tuning Series-Series WPT System with Wide Coupling and Load Ranges
Kang Yue, Wenxing Zhong, Dehong Xu; Zhejiang University, China

Paper ID: I0361    Paper Session ID: DE14.36
An Approach to Reducing Undesired Cross Coupling in a Three-Coil IPT System with Inherent CC-CV Charging Pro?le
Hai Xu1, Yang Yang1, Zhenwei Huang1, Zhicong Huang1, Xiaohui Qu2; 1.South China University of Technology, China, 2.Southeast University, China

Paper ID: I0465    Paper Session ID: DE14.37
A Novel Design Method for the Large Space Wireless Power Transfer System
Yaju Yuan1, Jinglin Xia2, Qinyun Min3, Zhuangsheng Xiao1, Siqi Li1; 1.Kunming University of Science and Technology, China, 2.State Key Laboratory of Automotive Simulation and Control/Jilin University, China, 3.Electric Power Research Institute of Yunnan Power Grid Co., LTD, China


2021/11/14    
DE14-10 Power Electronics for Lighting and Consumer Electronics

Paper ID: J0033    Paper Session ID: DE14.38
Elimination of Electrolytic Capacitor in AC/DC LED Driver with Ripple Cancellation Based on Series Compensation Structure
Maodong Tang1, Qian Xu2, Chunwei Ma1, Xiaohui Qu1; 1.Southeast University, China, 2.Jiaxing Power Supply Company State Grid Zhejiang Electric Power Company, China


2021/11/14    
DE14-11 Others

Paper ID: L0102    Paper Session ID: DE14.39
DC Series Arc Fault Detection Method Based on Local Mean Decomposition and Support Vector Machine
Yasong Li1, Qiwei Lu1,2, Mingrui Pang1, Yang Chen1, Jinghan Guo1, Zhifeng Wang1, Mengmeng Su3; 1.China University of Mining and Technology(Beijing), China, 2.Xinjiang Institute of Engineering, China , 3.State Grid Bozhou Electric Power Company, China

 


Sponsored by
Diamond Partners
Gold Partners