Technical Session

 

Nov. 14, 2021     8:00-9:40
TE14-1 Switching Power Supply: DC/DC converter, Power Factor Correction converter Ⅰ

8:00-8:20
Paper ID: A0057    Paper Session ID: TE14.1.1
Optimal Design of Integrated Magnetics and PCB Winding for CLL Resonant Converter
Jun Zou1, Mingming Ji2, Fan Yang3, Yue Liu1, Hongfei Wu3; 1.Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China, 2.Beijing Spacecraft Co., China Academy of Space Technology, China, 3.Nanjing University of Posts and Telecommunications, China

8:20-8:40
Paper ID: A0094    Paper Session ID: TE14.1.2
Current sharing control strategy in CRM mode for multi-module parallel Boost converter
Shengwei Gao1, Hao Wang1, Yifeng Wang2, Zhongjie Wang2, Bo Chen2; 1.Tiangong University, China, 2.Tianjin University, China

8:40-9:00
Paper ID: A0096    Paper Session ID: TE14.1.3
A noval ZVS Control Scheme for Four-Switch Resonance Inverting bidirectional buck-boost DC/DC Converter for 5G-RF Power Amplifier
Faheem Muhammad, Xinke Wu, Jinxu Yang, Yu Qi; Zhejiang Univeristy, ZJU-Hangzhou Global Scientific and Technological Innovation Center, China

9:00-9:20
Paper ID: A0098    Paper Session ID: TE14.1.4
A Parameter Design Method Suitable for Single-Phase Single-Stage AC/DC LLC Converter
Liuniu Guo1, Xiang Li1, Pinxin Zhou2, Lihua Gao2, Haibing Hu1, Daorong Lu1; 1.Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China, 2.State Key Laboratory of Space Power-sources Technology, Shanghai Institute of Space Power-Sources, China

9:20-9:40
Paper ID: G0266    Paper Session ID: TE14.1.5
An Expandable High Step-up Resonant DC-DC Converter
Guangfu Ning1,2, Bo Yuan1,2, Liqing Liao1,2, Guo Xu1,2, Mei Su1,2; 1.Central South University, China, 2.Hunan Provincial Key Laboratory of Power Electronics Equipment and Grid , China , 2.Hunan Provincial Key Laboratory of Power Electronics Equipment and Grid, China


Nov. 14, 2021     8:00-9:40
TE14-2 Inverter and control: DC/AC Inverter, Modulation and Control Ⅰ

8:00-8:20
Paper ID: B0035    Paper Session ID: TE14.2.1
A Distubuted Voltage and Frequency Restoration Method for Islanded Microgrid
Guangyu Jia1, Jiawei Chen1, Pengfei Wang1, Jie Chen2; 1.Chongqing University, China, 2.Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China

8:20-8:40
Paper ID: B0036    Paper Session ID: TE14.2.2
Distributed Accurate Reactive Power Sharing Strategy for Islanded Microgrid
Guangyu Jia1, Shuaicheng Hou1, Jiawei Chen1, Jie Chen2; 1.Chongqing University, China, 2.Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China

8:40-9:00
Paper ID: B0052    Paper Session ID: TE14.2.3
Discrete Space Vector Modulation-based Scheme of Model Predictive Power Control for NPC Converter
Chaoliang Dang1,2, Fei Wang2, Xiangqian Tong2, Ding Liu2, Xiaoyu Mu2, Weizhang Song2; 1.Xi'an University of Technology, China, 2.Xi'an Jiaotong University, China, 2.Xi'an University of Technology, China

9:00-9:20
Paper ID: B0116    Paper Session ID: TE14.2.4
Splicing Sinusoidal Overmodulation Technique Used in Three-phase NPC Five-level Inverters
Yutao Wu, Hefei Jia, Yan Deng; Zhejiang University, China

9:20-9:40
Paper ID: B0112    Paper Session ID: TE14.2.5
Model Predictive Control Method for Modular Multilevel Converter Based on Kalman Filter
Yufei Yue1, Xi Yang1, Wen Wang1, Xin Tang1, Peng Guo2; 1.Changsha University of Science & Technology, China, 2.Hunan University, China


Nov. 14, 2021     8:00-9:40
TE14-3 Power Devices and applications: Si, SiC, and GaN devices Ⅰ

8:00-8:20
Paper ID: C0031    Paper Session ID: TE14.3.1
Power cycling method of power semiconductor devices based on mission profiles
Jin Zhang2, Jianpeng Wang2, Zhenjun Zhang1, Laili Wang2, Yi Liu2, Yuwei Wu2; 1.State Key Laboratory of Smart Grid Protection and Control, Nari Group Corporation, China, 2.Xi'an Jiaotong University, China

8:20-8:40
Paper ID: C0082    Paper Session ID: TE14.3.2
GaN-based quasi-vertical Schottky barrier diodes with the sidewall field plate termination for obtaining low leakage current and high breakdown voltage
Fuping Huang1, Chunshuang Chu1, Yonghui Zhang1, Kangkai Tian2, Xingyu Jia2, Han Peng3, Zi-Hui Zhang1; 1.State Key Laboratory of Reliability and Intelligence of Electrical Equipment/Hebei University of Technology, China, 2.Tianjin Simucal Technology Co., Ltd., China, 3.Huazhong University of Science and Technology, China

8:40-9:00
Paper ID: C0108    Paper Session ID: TE14.3.3
Uneven Current Mitigation in Single IGBT Chip with Multiple Metallization Regions Using Staggered Bonding Wires Layout
Ankang Zhu1, Junjie Mao1, Yu Chen1, Haoze Luo2, Wuhua Li1, Xiangning He1; 1.Zhejiang University, China, 2.Zhejiang University/ZJU-Hangzhou Global Scientific and Technological Innovation Center, China

9:00-9:20
Paper ID: C0280    Paper Session ID: TE14.3.4
A Modeling Method for Si/SiC Hybrid Switch Based on Finite State Machine
Bo Wang1, Jiajun Yu1, Hengyu Yu1, Chao Zhang1, Zongjian Li1, Xin Yin1, Hui Yan2, Lingxiang Shao2, Xiangyu Sun2, Jun Wang1; 1.Hunan University, China, 2.Changzhou Ruihua New Energy Science and Technology Co., Ltd.,
9:20-9:40
Paper ID: C0382    Paper Session ID: TE14.3.5
High dv/dt in High Voltage SiC IGBT and Method of Suppression
Hangzhi Liu1, Jiaqi Guo1, Wei Yue1, Hengyu Yu1, Shiwei Liang1, Gaoqiang Deng1, Yuwei Wang1, Linfeng Deng1, Yuming Zhou2, Jun Wang1, Z. John Shen3; 1.Hunan University, China, 2.Anhui University of Technology, China, 3.Illinois Institute of Technology, USA


Nov. 14, 2021     8:00-9:40
TE14-4 Power Electronics for Transmission and Distribution Ⅰ

8:00-8:20
Paper ID: G0109    Paper Session ID: TE14.4.1
Model Predictive Control of LCL Resonant Dual Active Bridge Converter
Molin Li, Zhiqiang Guo; Beijing Institute of Technology, China

8:20-8:40
Paper ID: G0113    Paper Session ID: TE14.4.2
Non-isolated Ultrahigh Boost Ratio DCDC Converter with Coupled Inductor and Charge Pump
Guoen Cao, Jin Zhang, Yibo Wang; Institute of Electrical Engineering, Chinese Academy of Sciences, China

8:40-9:00
Paper ID: G0136    Paper Session ID: TE14.4.3
Design and Analysis of a 75 kVA High-Frequency-Link Based Three-Port Power Electronic Transformer
Minjiang Xiang1, Yang Liu2, Haoyu Wang3, Wei Li4, Shancheng Su1, Shiqi Ji3; 1.Grid Shandong Electric Power Company, China, 2.State Grid Shandong Electric Power Research Institute, China, 3.Tsinghua University, China, 4.Shandong Taikai Company, China

9:00-9:20
Paper ID: G0143    Paper Session ID: TE14.4.4
Voltage-type Arc Suppression Method of Single-phase-to-ground Faults in Distribution Network Considering Line Impedance
Qiong Liu, Wen Wang, Huaze Shi, Pan Lu, Meina Zhou; Changsha University of Science & Technology, China

9:20-9:40
Paper ID: G0192    Paper Session ID: TE14.4.5
An Optimal Allocation of DC Power in Multi-infeed LCC-HVDC System Based on gSCR
Yangqing Dan1, Yixin Wang2, Guanzhong Wang2, Huanhai Xin2, Jihong Li1; 1.Zhejiang Electric Power Co., Ltd., China, 2.Zhejiang University, China


Nov. 14, 2021     13:40-15:40
TE14-5 Switching Power Supply: DC/DC converter, Power Factor Correction converter Ⅱ

13:40-14:00
Paper ID: A0106    Paper Session ID: TE14.5.1
A Time-Domain Analysis Model of LLC Converter
Ting Luo, Quanming Luo, Liangxue Wang; Chongqing University, China

14:00-14:20
Paper ID: A0141    Paper Session ID: TE14.5.2
High-Frequency DC/DC Converter Based on Differential Load-Independent Class E Inverter
Yifan Jiang, Heyuan Li, Minfan Fu; ShanghaiTech University, China

14:20-14:40
Paper ID: A0151    Paper Session ID: TE14.5.3
A Balancing Control Method for Flying Capacitors in Five-Level Buck/Boost Converter with Synchronous Phase Shifting Decoupling
Xuanqi Zhao, Yu Zhang, Qingxin Guan; Huazhong University of Science and Technology, China

14:40-15:00
Paper ID: A0176    Paper Session ID: TE14.5.4
Buck-Boost Type High Voltage DC Auxiliary Power Supply for Medium Voltage DC System
Lin Zhu, Chushan Li, Huan Yang, Huiqiang Yan, Wuhua Li, Xiangning He; Zhejiang University, China

15:00-15:20
Paper ID: A0210    Paper Session ID: TE14.5.5
Series-Connected Power Devices in a CLLC Resonant Converter for DC Transformer Applications
Yineng Shi, Shuai Shao, Xin Wang, Wentao Cui, Junming Zhang; Zhejiang University, China

15:20-15:40
Paper ID: G0353    Paper Session ID: TE14.5.6
A Soft Start Approach of Solid-State Transformer
Yongshan Jiang, Xufu Ren, Haoyuan Weng, Zhoupeng Li, Dehong Xu; Zhejiang University, China


Nov. 14, 2021     13:40-15:40
TE14-6 Inverter and control: DC/AC Inverter, Modulation and Control Ⅱ

13:40-14:00
Paper ID: B0135    Paper Session ID: TE14.6.1
Multiple Functions Control Strategy of Electric Spring based on Current-Source Inverter
Peicheng Qiu, Dongyuan Qiu, Bo Zhang, Yanfeng Chen; South China University of Technology, China

14:00-14:20
Paper ID: B0153    Paper Session ID: TE14.6.2
An Economic MMC Sub-module Topology with DC Fault Clearing Capability
Yaoxi Jiang, Jingji Yang, Zongxue Shao, Xincui Tian, Hongchun Shu; Kunming University of Science and Technology, China

14:20-14:40
Paper ID: B0154    Paper Session ID: TE14.6.3
Three-loop control for improving dynamic and static characteristics of SVG with LCL filter
Shunxin Tang1,2, Yonglu Liu1,2, Kaiqiang An1,2, Guangfu Ning1,2, Mei Su1,2, Yao Sun1,2; 1.Central South University, China, 2.Hunan Provincial Key Laboratory of Power Electronics Equipment and Grid, China

14:40-15:00
Paper ID: B0160    Paper Session ID: TE14.6.4
Stability Analysis and Design of the Current Controller based on Generalized Delayed Signal Cancellation for LCL Active Power Filters
Shuo Zhang1, Bowen Ling1, Tao Yang1, Haibing Hu1, Lihua Gao2, Pinxin Zhou2; 1.Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China, 2.State Key Laboratory of Space Power-sources Technology, Shanghai Institute of Space Power-Sources, China

15:00-15:20
Paper ID: B0165    Paper Session ID: TE14.6.5
Study on Fractional-order Electric Spring without Noncritical Load
Mingbin Ke, Dongyuan Qiu, Bo Zhang, Yanfeng Chen; South China University of Technology, China

15:20-15:40
Paper ID: G0309    Paper Session ID: TE14.6.6
System-Level Control Strategy of Multiple SAPFs for Comprehensive Harmonic Mitigation in Distribution Systems
Zebin Yang, Hao Yi, Xiaoqing Yin, Fang Zhuo, Lizheng Sun; State Key Laboratory of Electrical Insulation and Power Equipment/Xi'an Jiaotong University, China


Nov. 14, 2021     13:40-15:40
TE14-7 Control, Modeling, Simulation, System Stability and Reliability Ⅰ

13:40-14:00
Paper ID: E0045    Paper Session ID: TE14.7.1
Tri-freedom Bisection Algorithm for OSV MPC of Three-phase Inverters to Improve Power Quality
Jinsong He1, Changyun Wen1, Xin Zhang2,3; 1.Nanyang Technological University, Singapore, 2.Zhejiang University, China, 3.Hangzhou Global Scientific and Technological Innovation Center, Zhejiang University, China

14:00-14:20
Paper ID: E0062    Paper Session ID: TE14.7.2
Research on the Unbalanced Load for Brushless Doubly Fed Induction Generation System on Predictive Current Control
Debin Zhang, Jijun Ma, Shengjia Wang, Yuhui Ji, Wenbin Hu, Chengzhi Qu; Shanghai Institute of Space Power-Sources(SISP), China

14:20-14:40
Paper ID: E0068    Paper Session ID: TE14.7.3
Assessing Grid-Accommodable Capacity of Grid-Following Inverter-Based Resources with Small Signal Stability Constraint
Hui Yuan1, Xiaohui Qin2, Lining Su2, Guangjin Shen1, Huanhai Xin1; 1.Zhejiang university, China, 2.State Key Laboratory of Power Grid Safety and Energy Conservation, China Electric Power Research Institute, China

14:40-15:00
Paper ID: E0107    Paper Session ID: TE14.7.4
Unified Current Control Structure with Complex Vector Form for Both Single- and Three- Phase Grid-Connected Voltage Source Converter
Ming Yang1, Wu Cao1, Jianfeng Zhao1, Jing Song2, Li Wei2; 1.Southeast University, China, 2.NR Electric Co., Ltd, China

15:00-15:20
Paper ID: E0110    Paper Session ID: TE14.7.5
Analytical Methods of Voltage Support Strength in Dual-infeed Hybrid HVDC System
Zhou Lan1, MingJiu Pan1, Junxian Jiang2, Ke Sun1, Kai Yang3; 1.Electric Power Dispatching and Control Center of State Grid Zhejiang Electric Power Co., Ltd, China, 2.Zhejiang University, China, 3.State Grid ZheJiang Eectric Power Company, China

15:20-15:40
Paper ID: E0137    Paper Session ID: TE14.7.6
A Primary Shunt Inductor Compensated Inductive Power Transfer System with Natural ZVS for Battery Charging Application
Shiying Luo, Zhuhaobo Zhang, Guanxi Li, Zirui Yao, Xin Zhang, Hao Ma; Zhejiang University, China


Nov. 14, 2021     13:40-15:20
TE14-8 Power Electronics for Electric Vehicles, Railway, Marine, Airplane etc. Ⅰ

13:40-14:00
Paper ID: H0055    Paper Session ID: TE14.8.1
Research on Low Switching Frequency Modulation Strategy of High Power PMSM based on Metro Traction System
Ruifeng Zhang1, Zhonggang Yin1, Jian Liu1, Senlin Yu2; 1.Xi'an University of Technology, China, 2.CRRC Yongji Electric Co.,Ltd, China

14:00-14:20
Paper ID: H0103    Paper Session ID: TE14.8.2
Research on Optimized Energy Management Strategy Based on Micro-trip Recognition
Zelong Zhang1, Yigeng Huangfu1, Liangcai Xu1, Jun Zhao2, Wenzhuo Shi1, Tianying Yu1; 1.Northwestern Polytechnical University, China, 2.Xi'an Aviation Institute of Computing Technology Aviation Industry Corporation of China, China

14:20-14:40
Paper ID: H0134    Paper Session ID: TE14.8.3
An H2-consumption-minimization-based energy management strategy of hybrid fuel cell/battery power system for UAVs
Chongyang Tian1, Yigeng Huangfu1, Sheng Quan1, Peng Li1, Yonghui Zhang1, Jun Zhao2; 1.Northwestern Polytechnical University, China, 2.Xi'an Aviation Institute of Computing Technology Aviation Industry Corporation of China, China

14:40-15:00
Paper ID: H0162    Paper Session ID: TE14.8.4
A Double-layered Energy Management Strategy for Fuel Cell Hybrid Power Source System of More Electric Aircraft
Wenzhuo Shi, Yigeng Huangfu, Yuhui Ma, Liangcai Xu, Zelong Zhang, Tianying Yu; Northwestern Polytechnical University, China

15:00-15:20
Paper ID: H0186    Paper Session ID: TE14.8.5
A New Design Method of IGBT Module with Embedded Vapor Chamber for Optimal Heat Radiation
Chen Zhang, Jun Shen, Xiuchen Xiao, Qingli Deng, Huimin Wang, Xinglai Ge; Key Laboratory of Magnetic Suspension Technology and Maglev Vehicle Ministry of Education/Southwest Jiaotong University, China


Nov. 14, 2021     16:00-17:40
TE14-9 Online Session Ⅰ

16:00-16:20
Paper ID: A0189    Paper Session ID: TE14.9.1
SPICE models for predicting EMC performance of a MOSFET based half-bridge configuration
Zhengyang Feng, Andrew Berry, Philip Ellis, Wayne Lawson; Nexperia, UK

16:20-16:40
Paper ID: A0468    Paper Session ID: TE14.9.2
Data-Driven Fault Classification for Non-Inverting Buck–Boost DC–DC Power Converters Based on Expectation Maximisation Principal Component Analysis and Support Vector Machine Approaches
Yichuan Fu1, Zhiwei Gao1, Haimeng Wu1, Xiuxia Yin2, Aihua Zhang3; 1.University of Northumbria at Newcastle, United Kingdom, 2.Nanchang University, China, 3.Bohai University, China

16:40-17:00
Paper ID: B0081    Paper Session ID: TE14.9.3
Cascaded H-Bridge and T-Type Seven-Level Inverter Fed by the Inductive DC-Link with Embedded Voltage Boosting
Manxin Chen, Changqing Yin, Chao Gao, Poh Chiang Loh; The Chinese University of Hong Kong, China

17:00-17:20
Paper ID: H0402    Paper Session ID: TE14.9.4
Comparative Study on Topologies of Three-Level and Open-Winding Converters for PMSM Drives
Zhiping Dong, Yuxin Liu, Rundong Huang, Chunhua Liu; City University of Hong Kong, China

17:20-17:40
Paper ID: I0010    Paper Session ID: TE14.9.5
An Intermediate-Coil and Ferrite-Based Coupling Structure With Load-Independent Constant Outputs for Inductive Power Transfer
Heshou Wang, Ka Wai Eric Cheng; The Hong Kong Polytechnic University, China


Nov. 14, 2021     16:00-18:00
TE14-10 Power Electronics for Wireless Power Transfer Ⅰ

16:00-16:20
Paper ID: I0022    Paper Session ID: TE14.10.1
Underwater wireless power and data transfer system with shared channel
Lei Yang, Xiaojie Li, Yuanqi Zhang, Baoxiang Feng, Jiale Jian, Guoning Zhao; Xi'an University of Technology, China

16:20-16:40
Paper ID: I0030    Paper Session ID: TE14.10.2
Efficiency Improvement for Multi-parallel Inverters IPT System in Wide Power Range
Hao He, Youwei Liu, Bin Wei, Xiaokang Wu, Bingwei Jiang, Chenyang Wei; China Electric Power Research Institute, China

16:40-17:00
Paper ID: I0064    Paper Session ID: TE14.10.3
Analysis and Design of Constant-Current and Constant-Voltage Output for LCC-N Topology in Wireless Power Transfer System
Yiming Zhang, Zhiwei Shen, Hui Wang, Wenbin Pan, Wenchao Wu; Fuzhou University, China

17:00-17:20
Paper ID: I0171    Paper Session ID: TE14.10.4
Calculation of Space Magnetic Flux Density for Bipolar Coils Based on PEEC
Jun Luo, Xiaoyun Chen, Deyan Lin, Yuezhang Zhao, Qi Xiang; Wuhan University of Technology, China

17:20-17:40
Paper ID: I0173    Paper Session ID: TE14.10.5
Analysis and Visualization of Magnetic Field for Multi-dimensional Helmholtz Coils Based on PEEC
Xiaoyun Chen, Jun Luo, Deyan Lin; Wuhan University of Technology, China

17:40-18:00
Paper ID: I0245    Paper Session ID: TE14.10.6
Core Design and Optimization for the Wireless Power Transfer System of Dual-use Machine
Dongxue Li, Chunfang Wang, Lingyun Yang; Qingdao University, China


Nov. 14, 2021     16:00-18:00
TE14-11 Control, Modeling, Simulation, System Stability and Reliability Ⅱ

16:00-16:20
Paper ID: E0152    Paper Session ID: TE14.11.1
Design of HIAF Module Power Supply Control Board
Yuhang Li1,2, Xiaojun Wang1, Fengjun Wu1, Jiqiang Li1, Shuai Zhang1, Yuzhen Huang1, Yulian Tan1, Fangfang Zhu1, Huajian Zhang1, Daqing Gao1; 1.Power Supply Technology Group Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences, China, 2.University of Chinese Academy of Sciences, China

16:20-16:40
Paper ID: E0184    Paper Session ID: TE14.11.2
Structure and Reliability Design and Experiment of HIAF-BRing Dipole Magnet Pulse Power Supply
Yuan Li1,2, Fengjun Wu1, Xiaojun Wang1, Yulian Tan1, Yuhang Li1,2, Jiqiang Li1, Daqing Gao1, Hongbin Yan1, Wanzeng Shen1, Jingtao Pu1; 1.Power Supply Technology Group Institute of Modern Physics, Chinese Academy of Sciences, China, 2.University of Chinese Academy of Sciences, China

16:40-17:00
Paper ID: E0206    Paper Session ID: TE14.11.3
Hybrid Modeling for LCC Circuit Based on Machine Learning
Xi Lu1, Shuhao Yang2, Saijun Mao2; 1.UniSiC Technology (Shanghai) Co.,Ltd., China, 2.Fudan University, China

17:00-17:20
Paper ID: E0221    Paper Session ID: TE14.11.4
Speed Control for PMSM Drive System Based on Sliding Mode Observer with Phase-Locked Loop and Variable Proportional Desaturation PI Regulator
Zihan Wei, Mi Zhao, Ximu Liu, Min Lu; Shihezi University, China

17:20-17:40
Paper ID: E0251    Paper Session ID: TE14.11.5
Fault Diagnosis and Fault Tolerant Method of Single Stage Matrix Type Power Electronic Transformer
Tianshi Yu, Hui Wang, Xida Chen, Kaiyuan Tan; Central South University, China

17:40-18:00
Paper ID: E0256    Paper Session ID: TE14.11.6
Decoupling Control of Modular Multilevel Converter Based on Perturbation Suppression
Shengyuan Li1, Binbin Li1, Zigao Xu1, Linjie Han1, Xiongfei Wang2, Dianguo Xu1; 1.Harbin Institute of Technology Electrical Engineering, China, 2.Aalborg University, Denmark


Nov. 14, 2021     16:00-17:20
TE14-12 Online session Ⅱ

16:00-16:20
Paper ID: G0217    Paper Session ID: TE14.12.1
Plug-and-Play Control in Islanded AC Microgrids with Flexible Structures
Mahdieh S. Sadabadi1, Zhengyu Lin2; 1.University of Shef?eld, United Kingdom, 2.Loughborough University, United Kingdom

16:20-16:40
Paper ID: G0318    Paper Session ID: TE14.12.2
Could Converter Domination Lead to Better Voltage Stability in AC Transmission? - An Overview
Dong Chen, Zehua Zhang; Glasgow Caledonian University, United Kingdom

16:40-17:00
Paper ID: G0373    Paper Session ID: TE14.12.3
Flatness-Based Control of an m-Branch Power Flow Controller for Meshed DC Microgrids
Xuefang Lin-Shi, Tanguy Simon, Jean-François Trégouët, Hervé Morel; Univ Lyon, INSA Lyon, France

17:00-17:20
Paper ID: G0471    Paper Session ID: TE14.12.4
Enhanced Dual-Active Bridge Converter with Inherent Bipolar Operation Capability for LVDC Distribution Systems
Shenghui Cui1, Jingxin Hu2, Shanshan Zhao3; 1.Seoul National University, Korea, 2.RWTH Aachen University, Germany, 3.Huazhong University of Science and Technology, China


Nov. 15, 2021     8:00-10:00
TE15-1 Switching Power Supply: DC/DC converter, Power Factor Correction converter Ⅲ

8:00-8:20
Paper ID: A0270    Paper Session ID: TE15.1.1
Impact Analysis of Parasitic Capacitance of High-Insulation High-Frequency Transformer on Series Resonant Converter and Optimal Design
Renfeng Guan, Zhixing He, Zongjian Li, Ben Zhou, Yang Liu, Junjie Qin, Yu Xiao, Ruxin Liang, Chengjun Duan; Hunan University, China

8:20-8:40
Paper ID: A0275    Paper Session ID: TE15.1.2
A Sensorless Input Voltage Sharing Control for ISOP DAB Converters
Yupei Wang, Zhifeng Sun, Qunfang Wu, Qin Wang, Lan Xiao; Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China

8:40-9:00
Paper ID: A0278    Paper Session ID: TE15.1.3
A Hybrid Si/SiC CCM Interleaved Totem-Pole Bridgeless PFC Converter with Coupled-Inductor and Hybrid-Frequency Interleaving Operation
Chao Zhang1, Xin Xie2, Kun Qu1, Bo Hu1, Zongjian Li1, Jun Wang1; 1.Hunan University, China, 2.Loudi Power Supply Company of Grid Hunan Electric power Co., Ltd, China

9:00-9:20
Paper ID: A0302    Paper Session ID: TE15.1.4
A SiC-Based Highly Integrated Bidirectional AC/DC Converter for PEV Charging Applications
Mingde Zhou, Liang Yu, Haoyu Wang; ShanghaiTech University, China

9:20-9:40
Paper ID: A0362    Paper Session ID: TE15.1.5
Power Optimization Balance Control Strategy for Input-Series-Output-Parallel DAB Converters
Jinhui Zeng, Yao Rao; Hunan University of Technology, China

9:40-10:00
Paper ID: I0294    Paper Session ID: TE15.1.6
Design of Ultrasonic Isolation Wireless Power Supply for Gate Drive Circuit of Module Multi-level Converter
Luding Cao, Weijie Dong, Xiaoying Han; Dalian University of Technology, China


Nov. 15, 2021     8:00-10:00
TE15-2 Inverter and control: DC/AC Inverter, Modulation and Control Ⅲ

8:00-8:20
Paper ID: B0188    Paper Session ID: TE15.2.1
A PR-RC Controller for LCL-Type SVG to Suppress the Harmonic Distortion
Lintao Ren, Fei Wang, Yunjie Shi, Luwang Gao; Shanghai University, China

8:20-8:40
Paper ID: B0313    Paper Session ID: TE15.2.2
A Universal Modulation Scheme Based on Event-driven in Medium Voltage Converter
Hao Tong, Wenxi Yao, Wuhua Li; Zhejiang University, China

8:40-9:00
Paper ID: B0352    Paper Session ID: TE15.2.3
Common-Mode Voltage and Neutral-Point Voltage Fluctuation Suppression in Ten-Switch Three-Phase Three-Level Inverter Using Space-Vector Modulation
Xiaojun Deng, Hongliang Wang, Xiaonan Zhu, Wenyuan Zhang, Hanzhe Wang, Xiumei Yue; Hunan University, China

9:00-9:20
Paper ID: B0363    Paper Session ID: TE15.2.4
A Three-Phase Five-Level Boost Inverter
Xiaonan Zhu, Hongliang Wang, Wenyuan Zhang, Hanzhe Wang, Xiaojun Deng, Xiumei Yue; Hunan University, China

9:20-9:40
Paper ID: B0369    Paper Session ID: TE15.2.5
A Hierarchical Control Strategy for Isolated Microgrid with Energy Storage
Zheng Lan, Weiye Diao; Hunan University of Technology, China

9:40-10:00
Paper ID: G0243    Paper Session ID: TE15.2.6
Distributed Realtime Simulator for DC Microgrids
Renjie Qi1, Wei Jiang1, Song Xu2, Seiji Hashimoto3; 1.Yangzhou University, China, 2.Jiangsu University of Science & Technology, China, 3.Gunma University, Japan


Nov. 15, 2021     8:00-10:00
TE15-3 Control, Modeling, Simulation, System Stability and Reliability Ⅲ

8:00-8:20
Paper ID: E0267    Paper Session ID: TE15.3.1
A Dynamic Equivalent Method for the Offshore Wind Power Farm Based on Operation State
Lin Ye1, Jinghao Zhou1, Yi Hao2, Xiaolei Yang3, Yuhan Zhou2; 1.Dispatching and Control Center, Zhejiang Electric Power Corporation, China, 2.Zhejiang University, China, 3.Jiaxing Electric Power Company, State Grid Corporation of China, China

8:20-8:40
Paper ID: E0269    Paper Session ID: TE15.3.2
Small Signal Stability Analysis of Grid-Following Inverter-Based Resources in Weak Grids With SVGs Based on Grid Strength Assessment
Hui Yuan1, Xiaohui Qin2, Wenfeng Li2, Lining Su2, Guangjin Shen1, Huanhai Xin1; 1.Zhejiang university, China, 2.State Key Laboratory of Power Grid Safety and Energy Conservation, China Electric Power Research Institute, China

8:40-9:00
Paper ID: E0359    Paper Session ID: TE15.3.3
Double-Sided Modeling and Stability Analysis for Symmetrical PLL-Synchronized VSC in Weak Grid
Jinzhao Lyu1, Bo Yang2, Boxin Liu1, Weichen Li2, Qiang Rong2, Huan Yang1; 1.Zhejiang University, China, 2.Hoymiles Power Electronics Inc., China

9:00-9:20
Paper ID: E0372    Paper Session ID: TE15.3.4
Self-adaptive Synchronous Rectifier Control Algorithm of Phase-Shifted Full Bridge Current Double Rectifier Converter
Qiang Ding, Yihan Gao, Hao Ma; Zhejiang University, China

9:20-9:40
Paper ID: E0375    Paper Session ID: TE15.3.5
Optimal Load Control for Mitigating Short-Term Voltage Instability of Power Systems
Kaiwen Zeng, Bin Du, Ke Wang, Jianing Liu, Bin Lin; Guangdong Power Grid Power Dispatch Control Center, China

9:40-10:00
Paper ID: E0376    Paper Session ID: TE15.3.6
Stochastic Voltage/Var Optimization of Active Distribution Networks using Customer-Owned PV Inverters
Ke Wang, Bin Du, Kaiwen Zeng, Bin Lin, Jianing Liu; Guangdong Power Grid Power Dispatch Control Center, China


Nov. 15, 2021     8:00-10:00
TE15-4 Magnetics, Passive Integration, Magnetics for Wireless and EMI Ⅰ

8:00-8:20
Paper ID: D0049    Paper Session ID: TE15.4.1
Wideband Modeling of Transformer Common-Mode Characteristics Using RLC Ladder Network
Ce Xu, Fanghua Zhang, Guangdong Dong; Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China

8:20-8:40
Paper ID: D0050    Paper Session ID: TE15.4.2
Research on Shielding Effectiveness of Switched-Mode Power Supply based on Particle Swarm Optimization Algorithm
Zhibo Zhu1,2, Xingfa Liu1, Wei Yan2, Yang Zhao2, Wanning Bai2; 1.Wuhan Branch of China Electric Power Research Institute Co., Ltd, China, 2.Nanjing Normal University, China

8:40-9:00
Paper ID: D0089    Paper Session ID: TE15.4.3
Design of Transformer Shielding Foil Structure for Minimizing Common-Mode Noise in LLC Resonant Converters
Junhua Zhang, Yizun Wang, Henglin Chen; Zhejiang University, China

9:00-9:20
Paper ID: D0146    Paper Session ID: TE15.4.4
Modeling and Measurement of Radiated EMI for Flyback Converter
Shaohui Xu, Qingbin Chen, Xujia Long, Wei Chen, Yaodong Chen, Mingjing He; Fuzhou University, China

9:20-9:40
Paper ID: D0262    Paper Session ID: TE15.4.5
Common-mode Voltage Suppression for Hybrid 4-leg Three-level FC-NPC Inverter
Xuan Zhao, Dong Jiang, Jialou Gao, Wei Sun; Huazhong University of Science and Technology, China

9:40-10:00
Paper ID: I0370    Paper Session ID: TE15.4.6
Extended-Range Wireless Power Transfer System Based on High-Order PT Symmetric Principle
Zhaoyan Wang, Dongyuan Qiu, Bo Zhang, Wenxun Xiao, Yanfeng Chen, Fan Xie; South China University of Technology, China


Nov. 15, 2021     10:20-11:40
TE15-5 Power Electronics for Lighting and Consumer Electronics

10:20-10:40
Paper ID: J0179    Paper Session ID: TE15.5.1
A constant-current multi-output LED driver based on high-frequency AC current bus
Qingqing He, Mingyang Qiu, Lei Liu, Keliang Zhou; Wuhan University of Technology, China

10:40-11:00
Paper ID: J0334    Paper Session ID: TE15.5.2
An Integrated Communication Method for LED Intelligent Dimming System with Switching Ripple Communication
Wenyang Shang1, Ruichi Wang1, Zhengyu Lin2, Fulong Li2, Jiande Wu3; 1.Nanjing Normal University, China, 2.Loughborough University, United Kingdom, 3.Zhejiang University, China

11:00-11:20
Paper ID: J0378    Paper Session ID: TE15.5.3
Comparison of Parameter Calculation Methods Based on Time-domain and Frequency-domain Analysis for Class Φ2 Inverter
Yuhui Wang, Yueshi Guan, Chang Liu, Yijie Wang, Dianguo Xu; Harbin Institute of Technology, China

11:20-11:40
Paper ID: L0218    Paper Session ID: TE15.5.4
Research of the Energy Change Method for Heavy-Ion Medical Accelerator Power Supply
Yuzhen Huang1, Jiqiang Li1, Huajian Zhang1, Shuai Zhang1, Fangfang Zhu1, Yulian Tan1, Yuhang Li1,2, Qin Li1,2, Huaihai Yan1, Daqing Gao1; 1.Power Supply Technology Group Institute of Modern Physics Chinese Academy of Sciences, China, 2.University of Chinese Academy of Sciences, China


Nov. 15, 2021     10:20-12:00
TE15-6 Conversion Technologies for Renewable Energy and Energy Saving

10:20-10:40
Paper ID: F0059    Paper Session ID: TE15.6.1
Proactive Maintenance for Lead Acid Battery Energy Storage System in Life Cycle
Shenyu Tao1, Yulin Tao1, Hongtao Fan1, Yaojie Sun1, Bo You1, Yunfang Gao2; 1.Fudan University, China, 2.State key laboratory breeding base of green-chemical synthesis technology, Zhejiang University of Technology, China

10:40-11:00
Paper ID: F0071    Paper Session ID: TE15.6.2
Power Equalization Circuits for Modular Cascaded DC–DC Converters in Distributed PV
Ke Guo, Liyao Zhu, Gaofeng Hao; Chongqing University, China

11:00-11:20
Paper ID: F0212    Paper Session ID: TE15.6.3
Active Thermal Control for Cascaded H-Bridges in Solid State Transformers
Jianxiong Yu, Jiatong Zhang, Rui Lu, Rongxiang Zhao, Chushan Li, Wuhua Li; Zhejiang University, China

11:20-11:40
Paper ID: F0274    Paper Session ID: TE15.6.4
Analysis and Experiment of Bipolar-Pulse Heating Mehtod for Lithium-ion Batterries
Zhikun Yu1, Xiaosheng Huang1,2, Shuyi Lin1, Jing Huang1, Xinfei Zhan1, Huishu Song1; 1.FuJian University of Technology, China, 2.Changshu Switchgear Mfg. Co. Ltd., China

11:40-12:00
Paper ID: F0347    Paper Session ID: TE15.6.5
Design and Optimization of High Insulation Voltage Planar Transformer for DC-DC Converters
Hanyu Liu1, Kai Sun1, Guoen Cao2, Zheyuan Yi1, Shilei Lu1; 1.Tsinghua University, China, 2.Institute of Electrical Engineering, Chinese Academy of Sciences, China


Nov. 15, 2021     10:20-11:40
TE15-7 Power Devices and applications: Si, SiC, and GaN devices Ⅱ

10:20-10:40
Paper ID: C0388    Paper Session ID: TE15.7.1
Parallel type based on Si-IGBT and SiC-MOSFET inverter Research on Multifunctional Power Supply
Shengyu Liu1, Zishun Peng1, Li Li2, Zhenxing Zhao3, Weng Zhou4, Yuxing Dai1; 1.National-Local Joint Engineering Laboratory of Digitalize Electrical Design Technology/Wenzhou University, China, 2.Zhejiang CHINT Electrics Co., Ltd., China, 3.Hunan Institute of Engineering, China, 4.Changsha Hitachi Electric Co., Ltd., China

10:40-11:00
Paper ID: C0422    Paper Session ID: TE15.7.2
Evaluation of High-Voltage 4H-SiC Gate Turn-off Thyristor for Pulsed Power Application
Shiwei Liang, Jiaqi Guo, Hangzhi Liu, Jun Wang; Hunan University, China

11:00-11:20
Paper ID: C0427    Paper Session ID: TE15.7.3
Design of Energy Router Based on SiC MOSFET/SI IGBT Hybrid Device
Yeting Wen1, Zishun Peng2, Yuxing Dai3, Yi Yang2, Mingjian Li2, Zijie Zheng2, Zhenxing Zhao4, Zeng Liu4, Li Li5; 1.Tsinghua University, China, 2.Wenzhou University, China, 3.Hunan University, China, 4.Hunan Institute of Engineering, China, 5.Zhejiang Chint Electric Co., Ltd., China

11:20-11:40
Paper ID: C0459    Paper Session ID: TE15.7.4
A GaN based Switch Capacitor Circuit for Multi-Electromagnetic EHs Combination
Chunlong Li1, Hui Huang1, Yi Sun2, Xianchao Liu1,3; 1.Global Energy Interconnection Research Institute Co., Ltd. Electric Power Intelligent Sensing Technology and Application State Grid Corporation Joint Laboratory, China, 2.State Grid Jiangsu Maintenance Company, China, 3.Huazhong University of Science and Technology, China


Nov. 15, 2021     10:20-12:00
TE15-8 Power Electronics for Electric Vehicles, Railway, Marine, Airplane etc. Ⅱ

10:20-10:40
Paper ID: H0316    Paper Session ID: TE15.8.1
A New Integrated Topology Design of Auxiliary Power Supply for Metro
Mingxia Xu1, Zhiqiang Wang1, Ninghui Wang1, Tao Jiang2, Weisong Chen2, Yanhua Ge2; 1.Dalian University of Technology, China, 2.CRRC Dalian R&D CO., LTD, China

10:40-11:00
Paper ID: H0390    Paper Session ID: TE15.8.2
Multi-Objective Optimization Design of Linear Doubly-Fed Motor for High-Speed Maglev
Hao Ding, Jinsong Kang, Siyuan Mu; Tongji University, China

11:00-11:20
Paper ID: H0474    Paper Session ID: TE15.8.3
Low-Frequency Ripple Suppression Based on Active Power Decoupling for Modular Multilevel Converter Sub-module Capacitors
Shunfeng Yang, Hang Su, Wang Li, Haiyu Wang, Wensheng Song; Southwest Jiaotong University, China

11:20-11:40
Paper ID: H0413    Paper Session ID: TE15.8.4
Virtual Damping Control Strategy to Improve Anti-Disturbance Performance for PMSM Driven Electric Vehicle under Rough Road Conditions
Fuqiang Wu, Xiaoqiang Li, Mingli Ji, Miao Xie, Jiming Ye; China University of Mining and Technology, China

11:40-12:00
Paper ID: I0403    Paper Session ID: TE15.8.5
Resonant Reactive Shield of contactless slipring Based on WPT Technology for Rotating Equipment
Zheren Tang, Wenxun Xiao, Dongyuan Qiu, Bo Zhang, Fan Xie, Yanfeng Chen; South China University of Technology, China


Nov. 15, 2021     13:00-14:40
TE15-9 Switching Power Supply: DC/DC converter, Power Factor Correction converter Ⅳ

13:00-13:20
Paper ID: A0374    Paper Session ID: TE15.9.1
Design of a High-Power Efficient Converter with Medium-Frequency Transformer for Industrial Electrostatic Precipitators
Xing Wei1, Long Jin1, Zhan Shen1, Zhike Xu1, Tao Wang2, Jingwen Leng1; 1.Southeast University, China, 2.NR Electric Co., Ltd., China

13:20-13:40
Paper ID: A0409    Paper Session ID: TE15.9.2
High-order Resonant Converter Based on Switched Capacitor Pre-voltage Reduction
Xiangjun Zhang1, Qi Guo1, Shihua Yang2,3, Fengqiang Bai1, Dianguo Xu1; 1.Harbin Institute of Technology, China, 2.Shanghai Aerospace Intelligent Equipment Co., Ltd., China, 3.Shanghai Aerospace Equipment Manufacturing General Factory Co., Ltd., China

13:40-14:00
Paper ID: A0458    Paper Session ID: TE15.9.3
Closed-Form Modulation Strategy for Current Minimization of Cascaded Buck+Boost Converters
Sirun Zhu, Weijian Han; Hebei University of Technology, China

14:00-14:20
Paper ID: A0463    Paper Session ID: TE15.9.4
Steady-state Analysis of a Three-port Bidirectional DC-DC Converter for Electric Vehicles
Zhiqiang Bo, Weijian Han; Hebei University of Technology, China

14:20-14:40
Paper ID: G0271    Paper Session ID: TE15.9.5
Capacitor Voltage Ripple Suppression of Modular Multilevel Converters Based on Improved High-Frequency Injection Method
Pengyuan Jiang1, Fujin Deng2, Qiang Yu1, Jifeng Zhao1; 1.Southeast university, China, 2.Jiangsu key laboratory of smart grid technology and equipment,Southeast university, China


Nov. 15, 2021     13:00-14:40
TE15-10 Inverter and control: DC/AC Inverter, Modulation and Control Ⅳ

13:00-13:20
Paper ID: B0371    Paper Session ID: TE15.10.1
A Novel Single-Stage Single-Phase Three-Level Buck-Boost Inverter
Xiaoqiang Guo1, Zhaowen Chen1, Zhigang Lu1, Changchun Hua1, Mariusz Malinowski2; 1.Yanshan University, China, 2.Warsaw University of Technology, Poland

13:20-13:40
Paper ID: B0385    Paper Session ID: TE15.10.2
Finite Control Set - Model Predictive Control Based on Deadbeat Control for LCL-Type Grid-connected Inverters
Bingtao Zhang1, Weimin Wu1, Ning Gao1, Eftichios Koutroulis2, Henry Shu- Hung Chung3, Frede Blaabjerg4; 1.Shanghai Maritime University, China, 2.Technical University of Crete, Greece, 3.City University of Hong Kong, China, 4.Aalborg University, Denmark

13:40-14:00
Paper ID: B0445    Paper Session ID: TE15.10.3
An Improved Voltage Sensorless Model Predictive Direct Power Control for Vienna Rectifier
Chaoliang Dang1,2, Fei Wang1, Xiangqian Tong1, Ding Liu1, Xiaoyu Mu1, Weizhang Song1; 1.Xi'an University of Technology, China, 2.Xi'an Jiaotong University, China

14:00-14:20
Paper ID: B0447    Paper Session ID: TE15.10.4
Optimal LC Filter Design Method for Fully-Digital-Controlled CRM Single-Phase Inverter
Yiming Wang, Li Zhang, Zhongshu Zheng, Chao Wu; Hohai University, China

14:20-14:40
Paper ID: B0476    Paper Session ID: TE15.10.5
Multisampling Scheme for DC-link Voltages of Submodules in Cascaded H-Bridge Rectifiers with Single Voltage Sensor
Yushi Yang, Junpeng Ma, Shunliang Wang, Tianqi Liu; Sichuan University, China


Nov. 15, 2021     13:00-15:00
TE15-11 Control, Modeling, Simulation, System Stability and Reliability Ⅳ

13:00-13:20
Paper ID: E0377    Paper Session ID: TE15.11.1
Optimal Emergency Demand Response for Power Distribution System Security Control
Zhuo Su, Ke Wang, Kaiwen Zeng, Jianing Liu, Bin Lin; Guangdong Power Grid Power Dispatch Control Center, China

13:20-13:40
Paper ID: E0386    Paper Session ID: TE15.11.2
Equivalent Circuit Modeling Considered Infinite Frequencies Coupling Effects in Complex Phasor Domain
Yuancan Xu, Yandong Chen, Wenhua Wu, Shixiang Cao, Fei Yang; Hunan University, China

13:40-14:00
Paper ID: E0438    Paper Session ID: TE15.11.3
A Novel Proportion-Integral-Differential Controller Based on Deep Reinforcement Learning for DC/DC Power Buck Converters
Kexin Hu, Xin Zhang, Hao Ma; Zhejiang University, China

14:00-14:20
Paper ID: E0443    Paper Session ID: TE15.11.4
Evaluation on Fault Current Suppression Ability of Current Limiting Control Algorithms For MMC-HVDC-Grid
Lili Wu, Meiqin Mao, Yong Shi, Yufan Liu; Hefei University of Technology, China

14:20-14:40
Paper ID: E0453    Paper Session ID: TE15.11.5
A High-accuracy Torque Control Strategy of PMSM for Electric Vehicles
Qingyu Song1,2, Feifan Ji1, Yanjun Li1; 1.Zhejiang University City College, China, 2.Zhejiang University, China

14:40-15:00
Paper ID: E0456    Paper Session ID: TE15.11.6
Comparison of Online Loop Gain Monitors for Power Converters in Microgrids
Jiachen Wang, Qing Liu, Shan Huang; Hebei University of Technology, China


Nov. 15, 2021     13:00-14:40
TE15-12 Magnetics, Passive Integration, Magnetics for Wireless and EMI Ⅱ

13:00-13:20
Paper ID: D0295    Paper Session ID: TE15.12.1
Measurement and Model Study of Internal Temperature Rise of High-frequency Magnetic Components
Lichen Qiu, Wei Chen, Liping Zhang; Fuzhou University, China

13:20-13:40
Paper ID: D0297    Paper Session ID: TE15.12.2
Far-Field Radiated EMI Modeling of Frequency Converter Considering Coupling Effect between Cables
Junpeng Ji1,2, Dengcai Zhang1, Jingjie Lu1,2, Peng Luo3; 1.Xi'an University of Technology, China, 2.National Demonstration Center for Experimental Engineering Training Education (Xi'an University of Technology), China , 3.Suzhou Veichi Electric Co., LTD., China

13:40-14:00
Paper ID: D0330    Paper Session ID: TE15.12.3
The Structure and Modelling Method of Integrated LLC Transformer with Wide Range Resonant Inductance Regulation
Xujia Long, Qingbin Chen, Qianyu Sun, Shaohui Xu, Yaodong Chen, Wei Chen; Fuzhou University, China

14:00-14:20
Paper ID: D0393    Paper Session ID: TE15.12.4
A Multi-conductor Distributed Capacitance Equivalent Model of Planar Transformer for GaN-based LLC Converter
Yuxuan Chen, Wenjie Chen, Yue Cao, Pengyuan Ren, Xingwei Huang, Xu Yang; Xi'an Jiaotong University, China

14:20-14:40
Paper ID: D0433    Paper Session ID: TE15.12.5
An Optimized PCB High Frequency Parasitic Parameter Elimination Method for GaN Based Driving Circuit
Yuxuan Chen, Wenjie Chen, Daoxin Tong, Xu Yang; Xi'an Jiaotong University, China


Sponsored by
Diamond Partners
Gold Partners