Committees


General Chairs 
Dehong Xu, Zhejiang Univ.

Technical Program Chairs 
Hao Ma, Zhejiang Univ.
Toshihisa Shimizu, Tokyo Metropolitan Univ.
Jaeho Choi, Chungbuk National Univ.
Yen Shin Lai, National Taipei Tech.
Michael Chi Kong Tse, Hong Kong Polytechnic Univ.

Tutorial Committee Chairs 
Xinbo Ruan, Nanjing Univ. of Aeronautics and Astronautics

Industry Session Committee Chairs
Jinfa Zhang, Delta Electronics

Publications Committee Chair
Bo Zhang, South China Univ. of Tech.


Sponsored by
Diamond Partners
Gold Partners